Sie sind hier: Home » Kalle und Monners » Kalle & Mônners: „Tuhr de Frôhns
05.59 Uhr | 28. September 2019

Kalle & Mônners: „Tuhr de Frôhns

Kolumne in der KW 39

Kalle: Oschou Mônners, alles glaa? 

Mônners: Säwuss Kalle, dônkschee – e klôh bissl bessa unn isch meest graische. 

Kalle: Awwa hea, du siehschd jo aigentlisch rischdisch klasse aus – bissl mied vellaischd, awwa gsund: was hoschd’n ôgschdelld? 

Mônners: Des glaabschd ma jo doch nit… 

Kalle: Vazeel.

Mônners: Isch heb in Kumpel getroffe, nit lông hää, dä hot Unnaschenkl khatte wie in Schwoinshaxe. Hewwisch’n gfroogt wu dassa die hää hot, horra gsaat vum Fahrredl faan. Dou hewwisch me gedenkt, klasse Idee, machiosch aa. 

Kalle: Un?

Mônners: A isch bin dônn ôhfach mit môim Klapprad zu de Tuhr de Frôhns gfaan. 

Kalle: Un waira? 

Mônners: Isch bin ôhkumme baim Schdard un lousgfaan, wie de Blitz. Blouss dônn isses nooch e paa hunnad Kilomeda komisch wônn – die Zuschaua henn gejubelt, awwa isch heb kôhna iwwaholt, un misch hot aa kôhns iwwaholt. 

Kalle: Loss misch roode… 

Mônners: Rischdisch, bai de Helfd vun de Schdreck sinn ma die ônnan entgeijekumme… 

Kalle: Bischt falschrum lousgfaan? 

Mônners: A joh… awwa nit schlimm, wail – isch heb môi Treening khatte, un dônn hot misch de Besewaage mitgenumme un isch heb die gônz reschdlischie Tuhr mitkrieht un sogaa ôhna vun Lômbade gsee, in Kumpel vun unsam Zaischna, in Grottelescha: dä geijd schun uff die Achtzisch awwa is fit wie’n Tônnschlappe, feat mit sibbzisch Sache uff sôim Rad dôsch de Ourewald und is jeijres Joahr mit sôim Fahrredl als Zuschaua bai de Tuhr debai. 

Kalle: Un dôin Rigge? 

Mônners: Rigge? Was fôrn Rigge? Isch bin sou gut druff wie wônn isch wieja draisisch wear. 

Kalle: A dou nemmisch ma e Baischpiel ôn da. Isch glaab des mach isch jetzat aa. 

Mônners: Was?

Kalle: Isch schnapp ma des Fahrredl vun môim Noochba un mach misch uff de Bille. Un wônn isch vun de Bunnaa zurick bin hewwisch Bôh wie du! 

Mônners: Dônn mohl alles Guhre! Isch mach misch jetzat hôhm uff’s Schesslong. Alla! 

Kalle: Gud, dass ma uns g’seh henn! 

Mônners: Guud dass ma minônna geredd henn! 

Beitrag teilen Facebook Twitter

Geschrieben in Kalle und Monners

Kommentare sind geschlossen