Sie sind hier: Home » Kalle und Monners » Kalle & Mônners: Trasse C? Muss nit sôi.
08.49 Uhr | 14. September 2019

Kalle & Mônners: Trasse C? Muss nit sôi.

Kolumne in der KW 37

Kalle: Säwuss Mônners, alles glaa?

Mônners: Oschou Kalle, dônkschee, e bissl bessa un isch meest graische.

Kalle: Wieja de Rigge?

Mônners: Nôh dä is bessa wônn saitdem dassisch nimmie schaffe geh muss. Isch bin im Kopp malad.

Kalle: Was hoschd’n? Sunneschdisch kônns jo nit sôi. Orra waaschd geschdan doch zu lông in de Sunn wie dass ma uffm Wassa waan mit de Babbla?

Mônners: Nix. Isch hebb doch môi Kapp uff khatte. Nôh, isch keent grad sou in Roures grieje iwwa die Plôhna vunn de Bôhn. Die hennse doch nimmie all!

Kalle: Muscht ma vazeele.

Mônners: Ah mea kempfen doch schun mee wie zeije Joahr geije die sougenônnde C-Trasse dorsch de Lômbadda Wald. 

Kalle: Des hewwisch schun mitkrieht. Awwa isch heb noch nit vaschdônne warum dasse des iwwahaupt vorhenn?

Mônners: Die wollen zwaa orra drai Minude ôischpaan uff de Naibauschtregg zwische Frônkfôdd un Mônnem bevor dasse abbremse missen mit dem ICE  wail die brauchen dônn  sou lông bis dasse dorsch de Mônnema Nôdde ôn eam Bôhnhouf sinn. Un desdeweije wollen se uff de Heijh vun Lôhsch e schnellie Kurve mache, mitre Schnaise vun mee wie achtzisch Meijra Braide dorsch de Wald, direkt ôn Naischloss vorbai, dônn iwwa die Schbaaglegga un die Haad  un wônn se in Blumenau sinn, bremsen se ab. Wônn dasse iwwahaupt mol nit veel zu schpoot ôhkummen. Ich hebb sou in Hals!

Kalle: Meschugge orra?

Mônners: Simma uns wieja mohl ôhnisch.

Kalle: Kônn isch dou aa ebbes mache dass des nit vawääklischt wädd?

Mônners: Isch denk schun. Du keenscht ôm neegschde Sunndag mitmache wônn ma demonschdrian. 

Kalle: Hôh?

Mônners: Vun moijens um zeije bis nochmiddags gibt’s in Rundgông iwwa die geplôhnde Trasse zwische de Naischlossa Schossee un de Haad. Wônn wieja veel Mensche hiekummen wie baim Lischdazug im Friehjoahr, dônn sieht die Bôhn dassma nit mitmachen in Lômbadde wônn se des ledschde Schdigg Nadua im Lômbadda Oschde kabutt machen. Un iwwa de Lääm vun dem ICE und de Giedazieg uff Riedbôhn hemma noch gaa nit geredd. Muschd emol gugge, in dôim Briefkaschde is vellaischd in Flaia vun de BILA, mit waidere Erkleerunge. Orra freegschd mol im Schdadthaus.

Kalle: Isch bin debai. Un isch bring sischa e paa Lait mit.

Mônners: Des is e Wôdd. Un hea, jetzat hewwisch schun weenischa Koppweijh! 

Kalle: Des fraad misch! Siggschd, gudd dassma minônna geredd henn!

Mônners: Gut dassma uns getroffe henn. Alla, mea sehn uns!

Kalle: Alla!

Beitrag teilen Facebook Twitter

Geschrieben in Kalle und Monners

Kommentare sind geschlossen